دکتر سعید نیکخواه

دکتر سعید نیکخواه

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۰۰۰۷
۱۳۵ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
اطلاعات تکمیلی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد فوق تخصصی روماتولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

مطب کرج
کرجابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

نیمه اول سال 4تا8بعد از ظهر

نیمه دوم سال 3تا 7 بعد از ظهر

  026-3400****
  0905965****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب کرج

  ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

  مطب کرج

  ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

  026-3400****
  0905965****