دکتر لادن رضایی عدل

دکتر لادن رضایی عدل

متخصص قلب و عروق

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۰۵۶۰
۱۵۴ نفر
شنبه۰۵ اسفند
امروز
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
شنبه۲۶ اسفند
دوشنبه۲۸ اسفند
شنبه۱۸ فروردین
دوشنبه۲۰ فروردین
چهارشنبه۲۲ فروردین
شنبه۲۵ فروردین
دوشنبه۲۷ فروردین
چهارشنبه۲۹ فروردین
اطلاعات تکمیلی

اکوکاردیوگرافی(بزرگسال،اطفال)

آنژیوگرافی

تست ورزش

هولتر فشارخون و نوارقلب

درمان واریس( اسکلروتراپی،فوم اسکلروتراپی،لیزر اندوواسکولار)

شهر تهران
تهرانتهران - انتهای اشرفی اصفهانی _ خیابان فکوری _ کوچه گل سرخ _ پلاک 4 _ ساختمان پزشکان امام علی (ع) _ طبقه 2 واحد 4

روزهای زوج از ساعت 15 لغایت 20

  0933946****
  021-4482****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اسفند (امروز)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۱۰ الی ۲۲:۱۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۱۰ الی ۲۲:۱۰
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۱۰ الی ۲۲:۱۰
  ۲۶ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۸ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۱۸ فروردین (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۰ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۲ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۱۰ الی ۲۲:۱۰
  ۲۵ فروردین (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۲
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۷:۱۰ الی ۲۲:۱۰
  کسانی که دکتر لادن رضایی عدل را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر مرضیه قدرتی مغز و اعصاب سرکار خانم دکتر مرضیه قدرتی
  سرکار خانم دکتر سیده فرزانه ترابی دندان پزشکی سرکار خانم دکتر سیده فرزانه ترابی
  اینستاگرام دکتر لادن رضایی عدل

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  شهر تهران

  تهران - انتهای اشرفی اصفهانی _ خیابان فکوری _ کوچه گل سرخ _ پلاک 4 _ ساختمان پزشکان امام علی (ع) _ طبقه 2 واحد 4

  شهر تهران

  تهران - انتهای اشرفی اصفهانی _ خیابان فکوری _ کوچه گل سرخ _ پلاک 4 _ ساختمان پزشکان امام علی (ع) _ طبقه 2 واحد 4

  0933946****
  021-4482****