آدرس و تلفن دکتر مسعود نیکان فر(تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)) تبریز
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
تلفن و آدرس پزشکان تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) تبریزبهترین دکتر تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) تبریز دکتر تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز لیست پزشکان تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) تبریز مطب پزشکان تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) مطب های تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) تبریز دکتر تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) خوب تبریز
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۶/۲۳
خوب عالی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
درد پاها۱۳۹۷/۰۵/۲۲
الحمدلله۱۳۹۷/۰۸/۱۸
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مسعود نیکان فر : تبریز
بیمارستان روانپزشکی رازی
۰۴۱-۳۳۸۰****


دکتر مسعود نیکان فرتخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)https://nobat.ir/118/line/YWZvhttps://nobat.ir/118/line/YWZv
تبریزبیمارستان روانپزشکی رازی