ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مریم میرزایی مقدممتخصص انکولوژیست (پرتو درمانی و ..)https://nobat.ir/0932279/https://nobat.ir/0932279/ 116449/office/profile_photo/125245/style-drList/office/profile_photo/125245/style-drList
تهرانمیدان امام حسین - ابتدای خیابان دماوند - بیمارستان بوعلی