پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان انکولوژیست (پرتو درمانی و ..) زاهدان
زاهدان
دکتر فرشید اربابی کلاتی
تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
زاهدان-خیابان شهیدقلنبر-بین قلنبر …
امکان ثبت نوبت تلفنی