پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) زاهدان
زاهدان
دکتر حمید حیرانی مقدم
متخصص آسیب شناسی
خ امیرالمومنین 29 آزمایشگاه امید
امکان ثبت نوبت تلفنی