پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه زاهدان
فاطمه کیخایی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
خیابان امیرالمومنین حدفاصل ۱۹ و ۲۱…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
هدیه کفعمی خراسانی
تغذیه
خیابان‌خیام‌-‌نرسیده‌به‌تقاطع‌مدرس…
امکان ثبت نوبت تلفنی