پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان و نوزادان زاهدان
زاهدان
دکتر هادی حصاری
تخصص بیماری های کودکان
تقاطع میرزای شیرازی و مولوی - درما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مجید نادری
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - خ امی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر توران شهرکی
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر بهمن میر
کودکان
زاهدان-خ امیرالمومنین 8
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محمد زنوزی راد
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر عبدالحمید دانشور
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر توران رخشانی
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترسیدمهدی هاشمی
خون و سرطان کودکان
زاهدان-خ مدرس-جنب طب تصویری مجتمع …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر رامین زارع قلی نژاد
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترمجیدنادری
خون و سرطان کودکان
زاهدان
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر زهرا مهدوی
متخصص بیماریهای کودکان
فلکه شهید بهشتی روبروی داروخانه بو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترمحمدزنوزی راد
کودکان
زاهدان -امیرالمومنین 12 طبقه بالای…
امکان ثبت نوبت تلفنی