پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان و نوزادان زاهدان
زاهدان
دکتر هادی حصاری
تخصص بیماری های کودکان
تقاطع میرزای شیرازی و مولوی - درما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مجید نادری
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - خ امی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر توران شهرکی
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محمد زنوزی راد
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر بهمن میر
کودکان
زاهدان-خ امیرالمومنین 8
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر توران رخشانی
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر عبدالحمید دانشور
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترمجیدنادری
خون و سرطان کودکان
زاهدان
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر رامین زارع قلی نژاد
متخصص کودکان
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر زهرا مهدوی
متخصص بیماریهای کودکان
فلکه شهید بهشتی روبروی داروخانه بو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترسیدمهدی هاشمی
خون و سرطان کودکان
زاهدان-خ مدرس-جنب طب تصویری مجتمع …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترمحمدزنوزی راد
کودکان
زاهدان -امیرالمومنین 12 طبقه بالای…
امکان ثبت نوبت تلفنی