پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی زاهدان
زاهدان
دکتر احمد راستی اردکانی
متخصص جراحی عمومی
زاهدان ساختمان پزشکان روبروی میجد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترعلیرضا خزاعی
جراح عمومی
زاهدان -خ امیرالمومنین12روبروی ازم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر زهره فروتن
جراح عمومی
زاهدان-خیام روبروی مرکز جراحی شفا …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر سعید محمد کشته گر
جراح عمومی
زاهدان -خیام -ساختمان پزشکان میلاد
امکان ثبت نوبت تلفنی