پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی زاهدان
زاهدان
دکتر سید محمد هاشمی شهری
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین 4 ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر غلامرضا سلیمانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ خیام- ساختمان پزشکان خیام
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر حمیدرضا کوهپایه
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیمارستان بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مریم عباس زاده دربان
متخصص بیماریهای قلب و عروق
خ امیرالمومنین 29 آزمایشگاه امید
امکان ثبت نوبت تلفنی