پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی زاهدان
زاهدان
دکتر سید محمد هاشمی شهری
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین 4 ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر غلامرضا سلیمانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ خیام- ساختمان پزشکان خیام
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر حمیدرضا کوهپایه
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیمارستان بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مریم عباس زاده دربان
متخصص بیماریهای قلب و عروق
خ امیرالمومنین 29 آزمایشگاه امید
امکان ثبت نوبت تلفنی