پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی رشت
رشت
دکتر منصور بلالائی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان - رشت - چهارراه پورسینا-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدهاشم عرفانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
گیلان - رشت - چهارراه گلسار-کوچه ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی