پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی ساری
ساری
دکتر حمیدرضا تقوی گل چینی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان قارن، جنب بانک ملت، مجتمع پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رضا شاکری
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمربخش
توانبخشی
ساری خ امیر مازندرانی روبروی داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اوشیب نتاج
توانبخشی
بابل-جنب بیمارستان شهید بهشتی-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمر بخش
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - ساری - ساری خ امیر مازن…
امکان ثبت نوبت تلفنی