پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی ساری
ساری
دکتر حمیدرضا تقوی گل چینی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان قارن، جنب بانک ملت، مجتمع پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رضا شاکری
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمربخش
توانبخشی
ساری خ امیر مازندرانی روبروی داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اوشیب نتاج
توانبخشی
بابل-جنب بیمارستان شهید بهشتی-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمر بخش
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - ساری - ساری خ امیر مازن…
امکان ثبت نوبت تلفنی