پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



آدرس و تلفن مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم ساری
ساری
دکتر فرهاد مشایخ بخشی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژ…
مازندران - ساری - خ قارن - مجتمع ق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عذرا اخی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولو…
خیابان قارن - ساختمان کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی