پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی ساری
ساری
دکتر مسعود علیالی
فوق تخصص بیماری های ریه
مازندران - ساری-خ فرهنگ-نرسیده به …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر شهریار عالیان سماک خواه
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خیابان امیر- س امیر- طبقه 3
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رضا رستگار
ریه
بابل -روبروی بیمارستان شهید بهشتی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر پورحسن امیری
ریه
بابل - میدان کشوری - ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حامد طبسی
ریه
امل - خ 17 شهریور - کوچه بنیاد شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سهیل اوصیا
ریه
بابل - خ مدرس چهارراه فرهنگ - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مجید سلیمان نژاد
ریه
آمل - خ 17 شهریور -ساختمان سپهر - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رحیم براری سواد کوهی
ریه
بابل - خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی