پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری ارومیه
ارومیه
دکتر علی تقی زاده افشاری
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
خیابان امام - نرسیده به بیمارستان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر مژگان الهیاری
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
کوی خان بابا خان - ساختمان لقمان ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی