پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی ارومیه
ارومیه
دکتر حمید اصغرزاده مجدآذر
تخصص بیماری های داخلی
خیابان شهید امینی- جنب سرپرستی بان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر فرهاد فرزاد
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان مدنی 2 - ساختمان سینا - طبق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر کریم سمساری آذر
متخصص داخلی
خیابان خیام شمالی، ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر اسد هاشمی
تخصص بیماری های داخلی
پنجراه - ابتدای خیابان امینی - جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر رحیم اصغری
تخصص بیماری های داخلی
خیام شمالی - رو به روی ازمایشگاه م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر رحیم اصغری
تخصص بیماری های داخلی
بلوار مدرس - خیابان ارشاد - کلینیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی