پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی ارومیه
دکتر حمید رضا افشارجو
متخصص داخلی عفونی
خانباباخان میلاد نور طبقه ۳
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر حمید اصغرزاده مجدآذر
تخصص بیماری های داخلی
خیابان شهید امینی- جنب سرپرستی بان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر فرهاد فرزاد
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان مدنی 2 - ساختمان سینا - طبق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر اسد هاشمی
تخصص بیماری های داخلی
پنجراه - ابتدای خیابان امینی - جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر کریم سمساری آذر
متخصص داخلی
خیابان خیام شمالی، ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر رحیم اصغری
تخصص بیماری های داخلی
خیام شمالی - رو به روی ازمایشگاه م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر رحیم اصغری
تخصص بیماری های داخلی
بلوار مدرس - خیابان ارشاد - کلینیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی