صفحه‌ی اختصاصی دکتر محمدنصیر نادری ورندی

Nobat.ir/3460آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمدنصیر نادری ورندی : تهران
میدان آرژانتین - خیابان الوند - پایین تر از بیمارستان کسری - کوچه الوند - پلاک ۹
روز های ﻳﻜﺸﻨبه و ﺳﻪ ﺷﻨبه
ساعت 4 اﻟﻲ 8 بعد اﺯ ﻇﻬﺮ