محمدابراهیم ابراهیمی

محمدابراهیم ابراهیمی

مشاور و روانشناس

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۳۱۹۹۹۸
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
پنج شنبه۰۴ مرداد
پس فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
پنج شنبه۱۱ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
پنج شنبه۱۸ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
سه شنبه۲۳ مرداد
اطلاعات تکمیلی

مشاوره خانواده و زوج درمانی

سکس تراپی

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره فردی

درمان اختلالات اضطرابی - افسردگی - وسواس فکری و عملی

مشاوره گروهی

تدریس مباحث روانشناسی، روانشناختی، توسعه فردی و موفقیت

مشاوره شغلی و استعداد یابی

پردیس - میدان عدالت
پردیسمیدان عدالت - مجتمع گلستان - بلوک E1 - واحد 5

ارائه خدمات مشاوره حضوری و غیر حضوری با رزرو وقت قبلی

لطفا جهت هماهنگی بیشتر و اطمینان از رزرو صحیح وقت، با تلفن ثابت یا همراه مطب تماس حاصل فرمائید.

  021-7623****
  0919077****
  021-7629****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  پس فردا
  ۴ مرداد (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۸ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۳ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  اینستاگرام محمدابراهیم ابراهیمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  پردیس - میدان عدالت

  میدان عدالت - مجتمع گلستان - بلوک E1 - واحد 5

  021-7623****
  0919077****
  021-7629****