محمدابراهیم ابراهیمی

محمدابراهیم ابراهیمی

مشاور و روانشناس

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۳۱۹۹۹۸
شنبه۰۵ اسفند
امروز
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
پنج شنبه۱۷ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
یکشنبه۲۰ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
پنج شنبه۲۴ اسفند
اطلاعات تکمیلی

مشاوره خانواده و زوج درمانی

سکس تراپی

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره فردی

درمان اختلالات اضطرابی - افسردگی - وسواس فکری و عملی

مشاوره گروهی

تدریس مباحث روانشناسی، روانشناختی، توسعه فردی و موفقیت

مشاوره شغلی و استعداد یابی

پردیس - میدان عدالت
پردیسمیدان عدالت - مجتمع گلستان - بلوک E1 - واحد 5

ارائه خدمات مشاوره حضوری و غیر حضوری با رزرو وقت قبلی

لطفا جهت هماهنگی بیشتر و اطمینان از رزرو صحیح وقت، با تلفن ثابت یا همراه مطب تماس حاصل فرمائید.

  021-7623****
  0919077****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اسفند (امروز)از ساعت ۶ الی ۸
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۱۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۶از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۸ الی ۱۹از ساعت ۱۹ الی ۲۰
  ۲۴ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۰از ساعت ۱۰ الی ۱۱از ساعت ۱۱ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۱۷از ساعت ۱۷ الی ۱۸از ساعت ۱۸ الی ۱۹
  اینستاگرام محمدابراهیم ابراهیمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  پردیس - میدان عدالت

  میدان عدالت - مجتمع گلستان - بلوک E1 - واحد 5

  021-7623****
  0919077****