ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و تلفن مطب پزشکان مرند
داروخانه سینا داروخانه دکتر طوری داروخانه داخل بیمارستان رازی داروخانه دکتر گلی داروخانه دکترموذن داروخانه خورشید داروخانه دکترعظیمی داروخانه دکترباقری مرکز تصویربرداری آرسا (آرمند) داروخانه دکترزنبوری مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی مرند آزمایشگاه شفا (قهرمانی) داروخانه دکتربابائی داروخانه دکترعراقی کلینیک شفا (الهیاری) کلینیک مهر (شفایی) داروخانه دکترجدیدی کلینیک نور (اباذری ) داروخانه جالینوس ( آدالایدا تان- داروساز ) آزمایشگاه ساسانی