ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و تلفن مطب پزشکان ایذه
آزمایشگاه دکتر کلائی داروخانه دکتر حسین زاده کلینیک امام صادق (ع) داروخانه دکتر بختیاری داروخانه کیوان داروخانه امام علی (ع) (دکتر نجاری ) بیمارستان شهدا داروخانه دکتر عابدی آزمایشگاه دکتر حسامیان داروخانه بهرامی نژاد آزمایشگاه دکتر کلائی آزمایشگاه دکتر حسامیان داروخانه دکتر باقری داروخانه دکتر شکری کلینیک امید ایذه داروخانه دکتر مردانی نیا