ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر سارا سادات محسن الحسینیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی (ستون فقرات و مفاصل)https://nobat.ir/drsarahosseini/https://nobat.ir/drsarahosseini/ 145742https://nobat.ir/office/profile_photo/123057/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/123057/style-drList
خمینخیابان امام خمینی - روبروی مصلی - کلینیک فارابی