ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر رضا آزادیمتخصص پوست ، مو، زیبایی و لیزرhttps://nobat.ir/drrezaazadi/https://nobat.ir/drrezaazadi/ 124626https://nobat.ir/office/profile_photo/120402/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120402/style-drList
کهنوجروبروی بیمارستان 12 فروردین - ساختمان پزشکان امیربرهان - طبفه اول