ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر رضا آزادیمتخصص پوست و موhttps://nobat.ir/drrezaazadi/https://nobat.ir/drrezaazadi/ 124626/office/profile_photo/120402/style-drList /office/profile_photo/120402/style-drList
کهنوجروبروی بیمارستان 12 فروردین - ساختمان پزشکان امیربرهان - طبفه اول