نوبت حضوری نوبت دهی اینترنتی
نوبت مکالمه ویزیت تلفنی

آزاد تپه رشی  

روان شناس بالینی و مشاور
عضو انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )
  • کارشناس‌ارشد شماره نظام : ۵۷۰۸
دریافت نوبت اینترنتی
اولین نوبت آزاد پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ( ۱۱ روز دیگر )
۲۵ نظر
به خاطر مشکل وسواس بار ها به روان پزشک و روان شناس مراجعه کرده بودم ، بدون هیچ نتیجه ای تا این که به آقای آزاد تپه رشی مراجعه شد و بهبودی زیادی به دست آوردم . با تشکر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

من اضطراب شدید داشتم و در حال حاضر خیلی بهتر شده ام ، از بر خورد محترمانه و وقتی که برای من گذاشته اند ، صمیمانه تشکر می کنم . ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مشاور خوب و حاذقی هستند ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

افسردگی داشتم ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

در عین حال که تخصص عالی دارند ، بسیار رفتار محترمانه رفتار می کنند و برای مراجعه کننده وقت کافی در نظر می گیرند . ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

لیست کامل نظرات
اطلاعات تکمیلی
* سوابق تحصیلی :
- مدرک کار شناسی در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
- مدرک کار شناسی ارشد در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
- دارای گواهی تخصصی جامع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو
- دارای گواهی معتبر شرکت در دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره ( حدود 2500 ساعت )
- دارای پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
- دارای پروانه ی تخصصی و حرفه ای روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
* عضویت در :
- انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )
- انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
- انجمن روان شناسی ایران
- انجمن روان شناسی بالینی ایران
- سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران
* تجارب بالینی و سوابق آموزشی :
- مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی - ورزشی جمهوری اسلامی ایران
- مدرس مهارت های ارتباطی ، روان شناس و مشاور در اداره ی مشاوره ی دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی
- مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش
- روان شناس و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا
- روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال
- مدرس آموزش خانواده ، توان مند سازی والدین و طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه
- مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید
- روان شناس و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
- روان شناس و مشاور در مراکز درمان سو مصرف مواد مخدر زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی
* سوابق اجرایی :
- دست یار اجرایی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره
- همکار اجرایی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره
- رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی - ورزشی استان آذر بایجان غربی
- صاحب امتیاز ، موسس و مدیر گروه آموزشی نوید
- عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی - پژوهشی مهر اندیش ماندگار
- موسس مرکز سلامت روان آرامش
- نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی
مشاهده بیشتر ...
نوبت حضوری
ارومیه

انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) -
جنب بانک سپه -
مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی -
طبقه ی 5 -
واحد 17 -
مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .
  • 044-3226****
  • 930348****
یک شنبه ، سه شنبه و پنج شنبه ؛
قبل از ظهر :
از ساعت 09.15 الی ساعت 13.00 ،
بعد از ظهر :
از ساعت 16.45 الی ساعت 20.30 .
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید