نوبت حضوری نوبت دهی اینترنتی
نوبت مکالمه ویزیت تلفنی

آزاد تپه رشی  

روان شناس بالینی و مشاور
عضو انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )
  • کارشناس‌ارشد شماره نظام : ۵۷۰۸
دریافت نوبت اینترنتی
۲۵ نظر
قبل از ازدواج مشاوره گرفتم ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

فوق العاده مفید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

در عین حال که تخصص عالی دارند ، بسیار رفتار محترمانه رفتار می کنند و برای مراجعه کننده وقت کافی در نظر می گیرند . ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

من اضطراب شدید داشتم و در حال حاضر خیلی بهتر شده ام ، از بر خورد محترمانه و وقتی که برای من گذاشته اند ، صمیمانه تشکر می کنم . ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مشاور خوب و حاذقی هستند ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

راستی من نوبت برا مغز میخوام از ساعت ۸ و برا محمد که بره سربازی ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

افسردگی داشتم ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

به خاطر مشکل وسواس بار ها به روان پزشک و روان شناس مراجعه کرده بودم ، بدون هیچ نتیجه ای تا این که به آقای آزاد تپه رشی مراجعه شد و بهبودی زیادی به دست آوردم . با تشکر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

با آرامش به حرف هایم گوش دادن و حق انتخاب به من دادند در مورد شیوه درمان ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

لیست کامل نظرات
اطلاعات تکمیلی
* سوابق تحصیلی :

- مدرک کار شناسی در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز

- مدرک کار شناسی ارشد در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز

- دارای گواهی تخصصی جامع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو

- دارای گواهی معتبر شرکت در دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره ( حدود 2500 ساعت )

- دارای پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی

- دارای پروانه ی تخصصی و حرفه ای روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

* عضویت در :

- انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )

- انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

- انجمن روان شناسی ایران

- انجمن روان شناسی بالینی ایران

- سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران

* تجارب بالینی و سوابق آموزشی :

- مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی - ورزشی جمهوری اسلامی ایران

- مدرس مهارت های ارتباطی ، روان شناس و مشاور در اداره ی مشاوره ی دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی

- مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش

- روان شناس و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا

- روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال

- مدرس آموزش خانواده ، توان مند سازی والدین و طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه

- مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید

- روان شناس و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی

- روان شناس و مشاور در مراکز درمان سو مصرف مواد مخدر زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی

* سوابق اجرایی :

- دست یار اجرایی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره

- همکار اجرایی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره

- رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی - ورزشی استان آذر بایجان غربی

- صاحب امتیاز ، موسس و مدیر گروه آموزشی نوید

- عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی - پژوهشی مهر اندیش ماندگار

- موسس مرکز سلامت روان آرامش

- نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی
مشاهده بیشتر ...
نوبت حضوری
ارومیه

انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) -

جنب بانک سپه -

مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی -

طبقه ی 5 -

واحد 17 -

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .
  • 044-3226****
  • 930348****
یک شنبه ، سه شنبه و پنج شنبه ؛

قبل از ظهر :

از ساعت 09.15 الی ساعت 13.00 ،

بعد از ظهر :

از ساعت 16.45 الی ساعت 20.30 .
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید