نوش زاد سام خانیانی در حیطه روانشناس بالینی و در شهر تهران به آدرس نازی آباد ،بازار دوم، پلاک ۹۹ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت نوش زاد سام خانیانی را به آسانی دریافت کنید.
نوش زاد سام خانیانی

نوش زاد سام خانیانی

روانشناس بالینی

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۱۶۳
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
۶ روز دیگر
مطب نازی آباد
تهراننازی آباد ،بازار دوم، پلاک ۹۹

مطب مشاوره روانشناسی دکتر سام خانیان هر روز از ساعت ٨-٢٠ خدمات تخصصی مشاوره و رواندرمانی ارایه مینماید

  0936750****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  اینستاگرام نوش زاد سام خانیانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب نازی آباد

  نازی آباد ،بازار دوم، پلاک ۹۹

  0936750****