مرکز فیزیوتراپی فارابی در حیطه مهدیس حمیدی - فیزیوتراپ و در شهر زنجان به آدرس کوچمشکی-چهار راه اول جنوبی-نبش اول-ساختمان ایران-طبقه 1-واحد 5 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت مرکز فیزیوتراپی فارابی را به آسانی دریافت کنید.
مرکز فیزیوتراپی فارابی

مرکز فیزیوتراپی فارابی

مهدیس حمیدی - فیزیوتراپ

نوبت دهی
کارشناس شماره نظام: ۱۸۹۳
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
پنج شنبه۳۰ فروردین
۶ روز دیگر
کلینیک فیزیوتراپی فارابی در زنجان
زنجانکوچمشکی-چهار راه اول جنوبی-نبش اول-ساختمان ایران-طبقه 1-واحد 5
  024-3347****
  0938357****
  024-3347****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۳۰ فروردین (پنج شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  اینستاگرام مرکز فیزیوتراپی فارابی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک فیزیوتراپی فارابی در زنجان

  کوچمشکی-چهار راه اول جنوبی-نبش اول-ساختمان ایران-طبقه 1-واحد 5

  کلینیک فیزیوتراپی فارابی در زنجان

  کوچمشکی-چهار راه اول جنوبی-نبش اول-ساختمان ایران-طبقه 1-واحد 5

  024-3347****
  0938357****
  024-3347****