زهرا نادری در حیطه روانشناس و مشاور و در شهر تهران به آدرس مفتح . مترو مفتح خیابان مطهری پلاک ۱۸۱ طبقه ۵ واحد ۱۹ مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت زهرا نادری را به آسانی دریافت کنید.
زهرا نادری

زهرا نادری

روانشناس و مشاور

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۸۰۹۱۳۵
اطلاعات تکمیلی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

گذراندن کارگاه ها و دوره های:

- روان درمانی CBT

- روان درمانی طرحواره درمانی

- اضطراب از آسیب شناسی تا درمان

- کارگاه مداخله در درمان

مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی
تهرانمفتح . مترو مفتح خیابان مطهری پلاک ۱۸۱ طبقه ۵ واحد ۱۹ مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی

دوشنبه و چهارشنبه از ۹صبح تا ۸ شب

  0937478****
  کلینیک مسیر سبز
  تهرانفرجام - بعد از بزرگراه باقری - نبش خیابان باغدارنیا (رشید) - پلاک ۱۷۰ - واحد۲
   021-7671****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران مفتح . مترو مفتح خیابان مطهری پلاک ۱۸۱ طبقه ۵ واحد ۱۹ مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی

   کلینیک مسیر سبز
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران فرجام - بعد از بزرگراه باقری - نبش خیابان باغدارنیا (رشید) - پلاک ۱۷۰ - واحد۲

   اینستاگرام زهرا نادری

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی

   مفتح . مترو مفتح خیابان مطهری پلاک ۱۸۱ طبقه ۵ واحد ۱۹ مرکز مشاوره خانم دکتر محمدی

   0937478****
   کلینیک مسیر سبز

   فرجام - بعد از بزرگراه باقری - نبش خیابان باغدارنیا (رشید) - پلاک ۱۷۰ - واحد۲

   021-7671****