رعنا پشم کار در حیطه روانشناس بالینی و رواندرمانگر در شهر تهران به آدرس تهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی
مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت رعنا پشم کار را به آسانی دریافت کنید.
رعنا پشم کار

رعنا پشم کار

روانشناس بالینی

رواندرمانگر

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۷۳۳۱۳۹
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
اطلاعات تکمیلی

مشاوره و درمان فردی در زمینه:

- افسردگی

- اضطراب

- استرس

مشاوره افزایش و بهبود کیفیت زندگی

آموزش مهارت های زندگی

کنترل خشم

درمان نشخوار فکری

بهبود روابط والدین و نوجوان

مشاوره و آموزش به والدین در زمینه رفتار صحیح با نوجوان

رویکردهای درمانی:

- ACT

- CBT

مطب غرب تهران
تهرانتهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی

مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر

برای هماهنگی و رزرو نهایی وقت مشاوره همکاران ما از کلینیک با شما تماس خواهند گرفت.

  0920421****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۹ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  اینستاگرام رعنا پشم کار

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب غرب تهران

  تهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی

  مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر

  مطب غرب تهران

  تهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی

  مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر

  0920421****