دکتر گلبرگ مهرپور در حیطه فوق تخصص روماتولوژی و متخصص داخلی در شهر کرج به آدرس بلوار دانش آموز، خیابان حیدرخانی، جنب بیمارستان قائم، مرکز پزشکی امین، طبقه دوم، واحد پنج مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر گلبرگ مهرپور را به آسانی دریافت کنید.
دکتر گلبرگ مهرپور

دکتر گلبرگ مهرپور

فوق تخصص روماتولوژی

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۰۲۸۸
۲۷۲ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر گلبرگ مهرپور
کرجبلوار دانش آموز، خیابان حیدرخانی، جنب بیمارستان قائم، مرکز پزشکی امین، طبقه دوم، واحد پنج

روزهای زوج ساعت 4 تا 8 شب

  026-3270****
  026-3270****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بلوار دانش آموز، خیابان حیدرخانی، جنب بیمارستان قائم، مرکز پزشکی امین، طبقه دوم، واحد پنج

  بلوار دانش آموز، خیابان حیدرخانی، جنب بیمارستان قائم، مرکز پزشکی امین، طبقه دوم، واحد پنج

  026-3270****
  026-3270****