دکتر پردیسا ارچین دیالمه در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی) و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس خیابان اردیبهشت غربی - حدفاصل خیابان فلسطین و بیست متری سینما سعدی، نبش کوچه 4 - ساختمان بهشت طبقه 6 واحد 10 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر پردیسا ارچین دیالمه را به آسانی دریافت کنید.
دکتر پردیسا ارچین دیالمه

دکتر پردیسا ارچین دیالمه

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۹۰۲۴۴
۱۲۱ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر پردیسا ارچین دیالمه
شیرازخیابان اردیبهشت غربی - حدفاصل خیابان فلسطین و بیست متری سینما سعدی، نبش کوچه 4 - ساختمان بهشت طبقه 6 واحد 10

شنبه ها از ساعت 10 الی 13 و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 19

  071-3231****
  071-3231****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر فریده دانافر

  دکتر فریده دانافر

  فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر فریده دانافر
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر سیدرضا کسایی

  دکتر سیدرضا کسایی

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر سیدرضا کسایی
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان اردیبهشت غربی - حدفاصل خیابان فلسطین و بیست متری سینما سعدی، نبش کوچه 4 - ساختمان بهشت طبقه 6 واحد 10

  071-3231****
  071-3231****