دکتر ناهید پژوهان در حیطه متخصص زنان و زایمان و در شهر تهران به آدرس خیابان قایم مقام _ بین عباس آباد ومطهری _ کوچه 4 _ پلاک 15 _ واحد 12 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ناهید پژوهان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ناهید پژوهان

دکتر ناهید پژوهان

متخصص زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۱۴۰۳
۸۹ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
دوشنبه۲۴ مهر
مطب زنان و زیبایی
تهرانخیابان قایم مقام _ بین عباس آباد ومطهری _ کوچه 4 _ پلاک 15 _ واحد 12

روزهای زوج 3-6 بعد از ظهر

  021-8850****
  021-8817****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۲۴ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر ناهید پژوهان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب زنان و زیبایی

  خیابان قایم مقام _ بین عباس آباد ومطهری _ کوچه 4 _ پلاک 15 _ واحد 12

  مطب زنان و زیبایی

  خیابان قایم مقام _ بین عباس آباد ومطهری _ کوچه 4 _ پلاک 15 _ واحد 12

  021-8850****
  021-8817****