دکتر مریم فرزان مهر در حیطه متخصص زنان و زایمان و در شهر تهران به آدرس کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هما
خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، کلینیک هما، طبقه دوم واحد 5 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مریم فرزان مهر را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مریم فرزان مهر

دکتر مریم فرزان مهر

متخصص زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۵۳۰۲۷
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
آدرس و تلفن مطب دکتر مریم فرزان مهر
تهرانکلینیک تخصصی و فوق تخصصی هما

خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، کلینیک هما، طبقه دوم واحد 5
  021-7748****
  021-7748****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۳ الی ۱۵
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۵
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۵
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۵
  اینستاگرام دکتر مریم فرزان مهر

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هما

  خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، کلینیک هما، طبقه دوم واحد 5

  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هما

  خیابان پیروزی، تقاطع خیابان پرستار شمالی، کلینیک هما، طبقه دوم واحد 5

  021-7748****
  021-7748****