دکتر محسن مولوی اردکانی در حیطه فوق تخصص قلب و عروق و 16 سال عضو هیات علمی دانشگاه، فارغ التحصیل دانشگاه ایران در شهر کرج به آدرس مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محسن مولوی اردکانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محسن مولوی اردکانی

دکتر محسن مولوی اردکانی

فوق تخصص قلب و عروق

16 سال عضو هیات علمی دانشگاه، فارغ التحصیل دانشگاه ایران

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۲۹۴۲۴
۵۳۸ نفر
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
مطب ۱
کرج
  دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج
  کرجمیدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -

  ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

  از شنبه تا چهارشنبه عصر ها

   0901196****
   026-3225****
   لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
   امروز
   ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   سقف نوبت دهی پر شده است
   فردا
   ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   سقف نوبت دهی پر شده است
   ۴ روز دیگر
   ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   سقف نوبت دهی پر شده است
   ۵ روز دیگر
   ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   سقف نوبت دهی پر شده است
   ۶ روز دیگر
   ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   ۷ روز دیگر
   ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   ۸ روز دیگر
   ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱
   ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۱

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج

   میدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -

   ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

   دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج

   میدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -

   ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

   0901196****
   026-3225****