دکتر محسن مولوی اردکانی در حیطه فوق تخصص قلب و عروق و 16 سال عضو هیات علمی دانشگاه، فارغ التحصیل دانشگاه ایران در شهر کرج به آدرس مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محسن مولوی اردکانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محسن مولوی اردکانی

دکتر محسن مولوی اردکانی

فوق تخصص قلب و عروق

16 سال عضو هیات علمی دانشگاه، فارغ التحصیل دانشگاه ایران

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۲۹۴۲۴
۵۱۴ نفر
مطب ۱
کرج
  دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج
  کرجمیدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -

  ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

  از شنبه تا چهارشنبه عصر ها

   0901196****
   026-3225****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج
   دریافت نوبت اینترنتی

   کرج میدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -
   ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج

   میدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -

   ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

   دکتر محسن مولوی فوق تخصص قلب کرج

   میدان شهدا - ابتدای خیابان بهار - کوچه شهید طاهری -

   ساختمان پزشکان بهار - طبقه دوم - واحد 8

   0901196****
   026-3225****