دکتر مجید مظفری در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم و متخصص داخلی در شهر کرج به آدرس خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مجید مظفری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مجید مظفری

دکتر مجید مظفری

فوق تخصص غدد و متابولیسم

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۹۳۷۱
۶۹۷ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
یکشنبه۲۰ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
آدرس و تلفن مطب دکتر مجید مظفری
کرجخیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33

9صبح الی 10 شب

  026-3226****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33

  خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - روبروی بانک آینده - برج قائم - طبقه 10 - واحد 33

  026-3226****