دکتر لیدا پرسه در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم و در شهر زنجان به آدرس انتهای خیابان دلجویی-نرسیده به دروازه رشت - ابتدای کوچه زند -پلاک ۴۱-طبقه اول
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر لیدا پرسه را به آسانی دریافت کنید.
دکتر لیدا پرسه

دکتر لیدا پرسه

فوق تخصص غدد و متابولیسم

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۵۵۲۷
۱۰۴ نفر
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دانشنامه فوق تخصص غدد و متابولیسم از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس و تلفن مطب دکتر لیدا پرسه
زنجانانتهای خیابان دلجویی-نرسیده به دروازه رشت - ابتدای کوچه زند -پلاک ۴۱-طبقه اول

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰

دانشنامه فوق تخصص غدد و متابولیسم از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه

  024-3332****
  0933989****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  انتهای خیابان دلجویی-نرسیده به دروازه رشت - ابتدای کوچه زند -پلاک ۴۱-طبقه اول

  شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰

  انتهای خیابان دلجویی-نرسیده به دروازه رشت - ابتدای کوچه زند -پلاک ۴۱-طبقه اول

  شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰

  024-3332****
  0933989****