دکتر فریده حسین زاده در حیطه جراح زنان و زایمان و نازایی و در شهر تهران به آدرس بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فریده حسین زاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فریده حسین زاده

دکتر فریده حسین زاده

جراح زنان و زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۱۵۶۳
۲۶۰ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
یکشنبه۲۳ مهر
متخصص زنان و زایمان و نازایی
تهرانبین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4

هر روز بجز ۵شنبه ۲تا۷ عصر

  021-7773****
  0905306****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۳ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  اینستاگرام دکتر فریده حسین زاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  متخصص زنان و زایمان و نازایی

  بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4

  متخصص زنان و زایمان و نازایی

  بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس جنب شیرینی فروشی بلوط پلاک 262واحد 4

  021-7773****
  0905306****