دکتر علی یزدانی  

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
  • متخصص شماره نظام : ۹۶۹۰۱
نوبت دهی تلفنی
قم

بلوار جمهوری - میدان سپاه
  • ۰۲۵-۳۲۹۴****
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید
دکتر علی یزدانیمتخصص روانپزشکی و روانشناسی/doctor/دکتر-علی-یزدانی-قم/dr-6445//doctor/دکتر-علی-یزدانی-قم/dr-6445/ 96901https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/126111/style-drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/126111/style-drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر علی یزدانی - قم بلوار جمهوری - میدان سپاه
قمبلوار جمهوری - میدان سپاه