دکتر علی سبحانی فیروزآبادی در حیطه فوق تخصص روماتولوژی و در شهر کرج به آدرس بلوار شهدای دانش آموز.روبروی بیمارستان قائم.ساختمان پزشکان احسان.طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علی سبحانی فیروزآبادی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علی سبحانی فیروزآبادی

دکتر علی سبحانی فیروزآبادی

فوق تخصص روماتولوژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۸۰۵۷
۱۱۸ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر علی سبحانی فیروزآبادی
کرجبلوار شهدای دانش آموز.روبروی بیمارستان قائم.ساختمان پزشکان احسان.طبقه دوم

روزهای زوج ساعت دو تا هشت شب

  0900176****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بلوار شهدای دانش آموز.روبروی بیمارستان قائم.ساختمان پزشکان احسان.طبقه دوم

  0900176****