دکتر علیرضا دهش در حیطه جراح - دندانپزشک و ایمپلنت ، لمینیت در شهر تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علیرضا دهش را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علیرضا دهش

دکتر علیرضا دهش

جراح - دندانپزشک

ایمپلنت ، لمینیت

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۵۹۱۸۶
۵۱ نفر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۸ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
شنبه۰۶ مرداد
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
پنج شنبه۱۱ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
اطلاعات تکمیلی

https://dralirezadahesh.com/

مطب شریعتی
تهرانتهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی

از ۱۳ تا ۱۸

  021-2264****
  021-2264****
  0937049****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  کسانی که دکتر علیرضا دهش را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر آزاده ناصحی گوش حلق و بینی سرکار خانم دکتر آزاده ناصحی
  اینستاگرام دکتر علیرضا دهش

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شریعتی

  تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی

  مطب شریعتی

  تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی

  021-2264****
  021-2264****
  0937049****