دکتر علیرضا دهش در حیطه جراح - دندانپزشک و ایمپلنت ، لمینیت در شهر تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علیرضا دهش را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علیرضا دهش

دکتر علیرضا دهش

جراح - دندانپزشک

ایمپلنت ، لمینیت

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۵۹۱۸۶
شنبه۱۸ آذر
امروز
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
پنج شنبه۲۳ آذر
۵ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
پنج شنبه۳۰ آذر
شنبه۰۲ دی
دوشنبه۰۴ دی
سه شنبه۰۵ دی
پنج شنبه۰۷ دی
شنبه۰۹ دی
مطب شریعتی
تهرانتهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی

از ۱۳ تا ۱۸

  021-2264****
  021-2264****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۲۳ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۳۰ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  ۵ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۷ دی (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۸
  ۹ دی (شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸
  کسانی که دکتر علیرضا دهش را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر آزاده ناصحی گوش حلق و بینی سرکار خانم دکتر آزاده ناصحی
  اینستاگرام دکتر علیرضا دهش

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شریعتی

  تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی

  مطب شریعتی

  تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر ساختمان ۱۶۸۰ واحد ۴ شمالی

  021-2264****
  021-2264****