دکتر علیرضا افراشی در حیطه جراح - دندانپزشک و در شهر تهران به آدرس تقاطع خیابان شیراز شمالی و ونک - ساختمان ایران سکنا - طبقه فوقانی بانک ملت - انتهای بالکن - پلاک ۶۶ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علیرضا افراشی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علیرضا افراشی

دکتر علیرضا افراشی

جراح - دندانپزشک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۹۳۱۴۰
آدرس و تلفن مطب دکتر علیرضا افراشی
تهرانتقاطع خیابان شیراز شمالی و ونک - ساختمان ایران سکنا - طبقه فوقانی بانک ملت - انتهای بالکن - پلاک ۶۶

ساعت کاری کلینیک :روز های زوج از ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۹ عصرروز های فرد از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ظهرپنجشنبه ها ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهرو جمعه ها تعطیل میباشد.

  021-8821****
  اینستاگرام دکتر علیرضا افراشی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  تقاطع خیابان شیراز شمالی و ونک - ساختمان ایران سکنا - طبقه فوقانی بانک ملت - انتهای بالکن - پلاک ۶۶

  تقاطع خیابان شیراز شمالی و ونک - ساختمان ایران سکنا - طبقه فوقانی بانک ملت - انتهای بالکن - پلاک ۶۶

  021-8821****