دکتر سید علیرضا حسینی در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی) و متخصص داخلی در شهر کرج به آدرس خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان نیلوفر - طبقه 8 - واحد 31 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سید علیرضا حسینی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سید علیرضا حسینی

دکتر سید علیرضا حسینی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۲۶۶۵
۳۲۸ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر سید علیرضا حسینی
کرجخیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان نیلوفر - طبقه 8 - واحد 31

شنبه تا چهار شنبه ساعت 4 تا 9 شب

  026-3228****
  026-3221****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان نیلوفر - طبقه 8 - واحد 31

  خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان نیلوفر - طبقه 8 - واحد 31

  026-3228****
  026-3221****