دکتر سمیه چهکندی در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین و در شهر زنجان به آدرس چهارراه سعدی، سعدی شمالی، روبروی بانک ملت ، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم واحد ۲۱۴ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سمیه چهکندی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سمیه چهکندی

دکتر سمیه چهکندی

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۲۰۰۶۷
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
شنبه۰۱ اردیبهشت
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۲ اردیبهشت
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۳ اردیبهشت
سه شنبه۰۴ اردیبهشت
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
شنبه۰۸ اردیبهشت
یکشنبه۰۹ اردیبهشت
دوشنبه۱۰ اردیبهشت
سه شنبه۱۱ اردیبهشت
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت
آدرس و تلفن مطب دکتر سمیه چهکندی
زنجانچهارراه سعدی، سعدی شمالی، روبروی بانک ملت ، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم واحد ۲۱۴

ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ تا ۲۰

  024-3345****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۱ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۲ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۸ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۰ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۱ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۲ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  چهارراه سعدی، سعدی شمالی، روبروی بانک ملت ، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم واحد ۲۱۴

  چهارراه سعدی، سعدی شمالی، روبروی بانک ملت ، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم واحد ۲۱۴

  024-3345****