دکتر سعید نیکخواه در حیطه فوق تخصص روماتولوژی کودکان و در شهر کرج به آدرس ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سعید نیکخواه را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سعید نیکخواه

دکتر سعید نیکخواه

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۰۰۰۷
۱۳۴ نفر
چهارشنبه۲۷ تیر
پس فردا
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
یکشنبه۰۷ مرداد
دوشنبه۰۸ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
اطلاعات تکمیلی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد فوق تخصصی روماتولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

مطب کرج
کرجابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

نیمه اول سال 4تا8بعد از ظهر

نیمه دوم سال 3تا 7 بعد از ظهر

  026-3400****
  0905965****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۷ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب کرج

  ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

  مطب کرج

  ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

  026-3400****
  0905965****