دکتر سعید نیکخواه در حیطه فوق تخصص روماتولوژی کودکان و در شهر کرج به آدرس ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سعید نیکخواه را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سعید نیکخواه

دکتر سعید نیکخواه

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۰۰۰۷
۱۲۸ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
یکشنبه۲۰ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
اطلاعات تکمیلی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد فوق تخصصی روماتولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

مطب کرج
کرجابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

نیمه اول سال 4تا8بعد از ظهر

نیمه دوم سال 3تا 7 بعد از ظهر

  026-3400****
  0905965****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب کرج

  ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

  مطب کرج

  ابتدای طالقانی شمالی خ مرجان کوچه شهید میرزایی ساختمان پزشکان امام رضا طبقه 4واحد8

  026-3400****
  0905965****