دکتر حمداله کرمی فر در حیطه فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان و متخصص کودکان (اطفال) در شهر شیراز به آدرس خیابان ملاصدرا - روبروی خیابان اردیبهشت - کوچه 4 - ساختمان پاستور - طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حمداله کرمی فر را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حمداله کرمی فر

دکتر حمداله کرمی فر

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

متخصص کودکان (اطفال)

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۶۸۵۴
۱۴۲۳ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر حمداله کرمی فر
شیرازخیابان ملاصدرا - روبروی خیابان اردیبهشت - کوچه 4 - ساختمان پاستور - طبقه دوم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30

  071-3647****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر فریده دانافر

  دکتر فریده دانافر

  فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر فریده دانافر
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر سیدرضا کسایی

  دکتر سیدرضا کسایی

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر سیدرضا کسایی
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار
  کسانی که دکتر حمداله کرمی فر را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای ستار نوروزی روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای ستار نوروزی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان ملاصدرا - روبروی خیابان اردیبهشت - کوچه 4 - ساختمان پاستور - طبقه دوم

  071-3647****