دکتر حبیب معظمی گودرزی در حیطه فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم و در شهر کرج به آدرس کرج ،بلوار دانش آموز - روبروی بیمارستان قائم - ساختمان احسان -
طبقه ٣ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حبیب معظمی گودرزی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حبیب معظمی گودرزی

دکتر حبیب معظمی گودرزی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۰۶۴۵
۲۷۶۳ نفر
اطلاعات تکمیلی

رتبه برتر بورد تخصصی سال ٨٩

رتبه برتر بورد فوق تخصصی سال ٩٢

فوق تخصص غدد و متابولیسم
کرجکرج ،بلوار دانش آموز - روبروی بیمارستان قائم - ساختمان احسان -

طبقه ٣

ساعات کار مطب: شنبه تا سه شنبه از ١٠ صبح تا ١ عصر

٣ تا ٦ عصر

  026-3271****
  کسانی که دکتر حبیب معظمی گودرزی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر بنفشه شاه نظری غدد، رشد و متابولیسم سرکار خانم دکتر بنفشه شاه نظری
  جناب آقای دکتر محمد محمدی روزبهانی چشم پزشکی جناب آقای دکتر محمد محمدی روزبهانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  فوق تخصص غدد و متابولیسم

  کرج ،بلوار دانش آموز - روبروی بیمارستان قائم - ساختمان احسان -

  طبقه ٣

  026-3271****