دکتر بیژن قبادیان در حیطه فوق تخصص بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) و متخصص داخلی در شهر زنجان به آدرس اتوبان شیخ فضل الله نوری، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج) مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر بیژن قبادیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر بیژن قبادیان

دکتر بیژن قبادیان

فوق تخصص بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۹۲۰۴۸
۱۶۲ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر بیژن قبادیان
زنجاناتوبان شیخ فضل الله نوری، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)
  024-3377****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اتوبان شیخ فضل الله نوری، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

  024-3377****