دکتر الهه دولتشاهی پیروز در حیطه فوق تخصص روماتولوژی و متخصص داخلی در شهر کرج به آدرس لوار دانش اموز ، جنب بیمارستان قائم ، خیابان بانک صنعت و معدن ، ساختمان پزشکان پارسیان طبقه 4 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر الهه دولتشاهی پیروز را به آسانی دریافت کنید.
دکتر الهه دولتشاهی پیروز

دکتر الهه دولتشاهی پیروز

فوق تخصص روماتولوژی

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۵۵۳۳۴
۶۸۳ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر الهه دولتشاهی پیروز
کرجلوار دانش اموز ، جنب بیمارستان قائم ، خیابان بانک صنعت و معدن ، ساختمان پزشکان پارسیان طبقه 4

شنبه و یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصرها

  026-3275****
  026-3275****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  لوار دانش اموز ، جنب بیمارستان قائم ، خیابان بانک صنعت و معدن ، ساختمان پزشکان پارسیان طبقه 4

  026-3275****
  026-3275****