دکتر احسان کمالی یزدی در حیطه فوق تخصص خون و سرطان بالغین ( متخصص داخلی ) و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج به آدرس بیمارستان امام علی کرج حضور در درمانگاه فوق تخصص بیمارستان روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح
درمانگاه تخصصی مهدیه واقع در میدان توحید روبه روی خیابان آبان روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۳ تا ۷ عصر
کلینیک تخصصی البرز دو جنب زیر گذر طالقانی روز سه شنبه ساعت ۵ تا ۸ عصر مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر احسان کمالی یزدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر احسان کمالی یزدی

دکتر احسان کمالی یزدی

فوق تخصص خون و سرطان بالغین ( متخصص داخلی )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۷۸۴۹
اطلاعات تکمیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

آدرس و تلفن مطب دکتر احسان کمالی یزدی
کرجبیمارستان امام علی کرج حضور در درمانگاه فوق تخصص بیمارستان روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح

درمانگاه تخصصی مهدیه واقع در میدان توحید روبه روی خیابان آبان روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۳ تا ۷ عصر

کلینیک تخصصی البرز دو جنب زیر گذر طالقانی روز سه شنبه ساعت ۵ تا ۸ عصر

نوبت دهی به صورت اینترنتی از طریق سایت شفاداک و هم به صورت حضوری

  026-2632****

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بیمارستان امام علی کرج حضور در درمانگاه فوق تخصص بیمارستان روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح

  درمانگاه تخصصی مهدیه واقع در میدان توحید روبه روی خیابان آبان روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۳ تا ۷ عصر

  کلینیک تخصصی البرز دو جنب زیر گذر طالقانی روز سه شنبه ساعت ۵ تا ۸ عصر

  026-2632****