دکتر آرزو منوری در حیطه فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) و متخصص داخلی در شهر کرج به آدرس خیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر آرزو منوری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر آرزو منوری

دکتر آرزو منوری

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۴۴۴۸
۱۵۷۴ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر آرزو منوری
کرجخیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه صبح ها از ساعت 8:00 الی 13:00

  026-3240****
  026-3240****
  کسانی که دکتر آرزو منوری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر احمد قربانی پزشکی قانونی و مسمومیت ها جناب آقای دکتر احمد قربانی
  سرکار خانم دکتر خاطره امیری روماتولوژی سرکار خانم دکتر خاطره امیری
  جناب آقای جواد واحدی تغذیه جناب آقای جواد واحدی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501

  مطب

  خیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501

  026-3240****
  026-3240****