حمیدرضا دامغانی نسب در حیطه روانشناس و مشاور و در شهر تهران به آدرس میدان صادقیه ابتدای خیابان آیت اله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا برج مینا طبقه3 واحد 15 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت حمیدرضا دامغانی نسب را به آسانی دریافت کنید.
حمیدرضا دامغانی نسب

حمیدرضا دامغانی نسب

روانشناس و مشاور

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۲۴۰۷۰۱
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
پنج شنبه۰۳ خرداد
۳ روز دیگر
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۹ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ خرداد
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
یکشنبه۲۰ خرداد
اطلاعات تکمیلی

درمان استرس و اضطراب، درمان افسردگی و وسواس ،مشاوره فردی و بین فردی ،مشاوره قبل و بعد از ازدواج،مشاوره سوگ و طلاق ،انجام تستها و آزمونهای روان شناسی

میدان صادقیه
تهرانمیدان صادقیه ابتدای خیابان آیت اله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا برج مینا طبقه3 واحد 15

از شنبه تا سه شنبه از ساعت 17 تا 19 و چهارشنبه ها از ساعت 15/30 تا 19 و پنج شنبه ها از ساعت 10تا 19

  0912590****
  0912246****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۳ خرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۱۰ خرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  ۲۰ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  اینستاگرام حمیدرضا دامغانی نسب

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  میدان صادقیه

  میدان صادقیه ابتدای خیابان آیت اله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا برج مینا طبقه3 واحد 15

  میدان صادقیه

  میدان صادقیه ابتدای خیابان آیت اله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا برج مینا طبقه3 واحد 15

  0912590****
  0912246****