ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

مرکز فیزیوتراپی سبلان شرقمحمد حسینیhttps://nobat.ir/5081/https://nobat.ir/5081/ 1801https://nobat.ir/office/profile_photo/114818/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/114818/style-drListمجهز به مگنت تراپی/ لیزردرمانی / سوزن خشک و جدیدترین متد و دستگاههای روز فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه نیروهای مسلح/ جانبازان/ تامین اجتماعی/ بانک مرکزی /خدمات درمانی کارکنان دولت
تهرانسبلان شمالی - بالاتراز متروی سبلان - نبش کوچه بیغم - ساختمان پزشکان سینا - طبقه اول - واحد 20